Türkiye Tatil Yerleri

Pozantı Tarihi Yerleri

Pozantı Tarihi Yerleri Pozantı Tarihi Eserleri Pozantı Tarihçesi Pozantı Gezilecek yerler
AKKÖPRÜ

Hemen yakınında bulunan Şekerpınarın dan dolayı Şekerpınarı köprüsü de denilen Akköprü bir ortaçağ köprüsüdür. Orta çağ tabiri  belli bir tarih değildir.Romalılardan Fatih Sultan Mehmet’ e kadar çok geniş bir zamanı kapsar. Roma – Bizans kadar, İslam ve Selçuklular devride bu zaman içine girer ancak IX yüzyılda halife Mem’ munun Binansa karşı seferinde köprünün mevcut olduğu ( K:ENER ) kaynaklarda belirtildiğinden köprü bu tarihten önce ( 833 ) yapılmış olmalıdır. XIV. Yüzyılda Karaman oğullarının bir gümrük noktası olarak kullanılan Akköprü, XIV. Yüzyılda Gülek Beline hakim Koca Mehmet Paşa zamanında da onarılmış olduğu tahmin edilmektedir. XIX. Yüzyılda ise Mısırlı İbrahim Paşa tarafından onarıldığı ( A.JANKE ) tarihsel kaynaklarından anlaşılmaktadır. Köprü kagir ve tek gözlüdür. Boyu 83 metre, genişliği 5,70 metre ve kemer açıklığı 10,35 metredir. Her iki kıyıdan orta kemere doğru yükselen meyilli bir şekli vardır. T.C. mülki idare sınırlarına göre Adana Niğde il sınırında bulunmaktadır. Akköprü, Çiftehan – Pozantı demiryolu arasında ve demiryolunun hemen doğusunda bulunmaktadır. Köprü civarı oldukça sarp dağlarla kaplıdır. Köprünün hemen kuzeyinde şeker pınarı kaynağı ve  şeker pınarı turistik lokantası karayolundan dinlenme yeridir. Köprü sarımtırak renkli kesme taşlarla yapılmıştır. Köprü geçirdiği onarımlar sayesinde günümüze kadar gelebilmiştir.
Köprü zaman içinde pek çok onarım geçirmiştir. Ancak her onarımda aynı temeller üzerine kurulduğu ana hatta fazla bir değişiklik yapılmadığı söylenebilir. Köprüye ilişkin elde edilen en eski belge olarak 1970 yılında çekilen fotoğraflar bulunmaktadır. Köprünün 1982 ler de hasar gördüğü, ancak bu hasarların özellikle doğu taraftaki tempan ortaya çıktığı, köprünün kemerinde herhangi bir hasar olmadığı görülmektedir.
1984’ de yapılan onarımda, Adana – Ankara yolu tarafından köprünün tempon duvarlarının yükseltilerek ve korkuluk üzerine beyaz renkte tek parça taşlar konularak müdahaleler yapıldığı, ancak 1985’ de bu olumsuz müdahalelerin kaldırılarak köprüye 1900 yıllarındaki biçiminin verildiği ve taşıt trafiğine kapatılarak  yaya amaçlı kullanıldığı görülmektedir. Bu son onarımlarda köprü tamponları moloz taş duvar tekniği ile çeşitli cinste ve büyüklük de taşlar kullanılarak örülmüştür.
Ekim 1991 de olan taşkında köprü oldukça hasar görerek büyük bir kısmı yıkılmıştır. Yıllarca hasarlı olarak kalan Ak köprü Adana Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kurulunun 13.07.1999 gün ve 3490 sayılı kararı ile  onaylanarak rölöve, retitüsyon ve restorasyon projeleri doğrultusunda 2000 ve 2001 yıllarında restore edilerek günümüzdeki halini almıştır.

İBRAHİM PAŞA TABYASI

Tabyanın Osmanlı döneminde İbrahim Paşa tarafından inşa ettirildiği sanılmaktadır. Toros dağları üzerinde tekir boğazına hakim bir tepe üzerinde oval planlı olarak yapılan tabyanın duvar örgüsünde yöresel taş malzeme kullanılmış olup, duvarların iç ve dış yüzeyleri küçük dörtgen düzgün kesme taş ile örülmüş duvar araları moloz taşlarla doldurulmuştur. Doğu ve Batı yarım daire Burç şeklinde düzenlenen tabyanın, batı cephesi temel seviyesine kadar yıkılmış, doğu cephesi sağlam vaziyettedir. Kuzeyden ana girişi olan tabyanın iç kısmında tonozlu mekanlar yer almakta olup, tabyanın su sarnıcı ve diğer bölümlerinden bir kısmı günümüze kadar sağlam biçimde gelebilmiştir. Tabyanın üst kısmında ise tabyayı çepe çevre saran iç kısımları tuğla örülü, basık kemerli mazgal delikleri bulunmaktadır. İbrahim  Paşa tabyası Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek kurulunun 13.02.1986 gün ve 1829 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 14.10.1993 gün ve 1549 sayılı kararı ile ise Tabyanın korunma alanı sınırları 1/25000 ölçekli harita üzerinde belirlenmiştir.

ANIT AĞAÇLARI

Pozantı ilçesi sınırlarında 3 adet ağaç mevcuttur. Bunlar Çetinlik Dağı orman arazisi içinde bulunan Sedir ağacı, Belemedik köyünde bulunan Çınar Ağacı ve Bürücek Yaylasında bulunan Ceviz Ağacıdır. Kurulumuzun 22.10.2004 gün ve 200 sayılı kararı ile tescil edilen Sedir Ağacının 635 yaşında , kurulumuzun 26.11.2004 gün ve 245 sayılı kararı ile tescil edilen Çınar ağacının 200 yaşında, kurulun 27.01.2005 gün ve 331 sayılı kararı ile tescil edilen Ceviz Ağacının 380 yaşında olduğu tahmin edilmektedir.

ANAHŞA KALESİ

Geç Bizans dönemi yapılarından Anahşa Kalesi Pozantı – Ankara  D-750 karayolunun batısında ulaşılması oldukça zor ve 1800 m yüksekte, vadiye hakim bir savunma kalesi olarak yapılmıştır. Güney tarafı sarp ve kayalıktır. Geniş bir tepe üzerindedir. Kuzeyde iki burun vardır. İç kısmında ise tonozlu yapılar ve su sarnıçları yer alır. Üst kısmında bilhassa doğu ve batıda mazgal dedikleri kaleyi çevrelemektedir. Kaleye ana giriş kuzeydendir. Anahşa Kalesi Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksel Kurulunun 13.02.1986 gün ve 1829 sayılı kararı ile kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. Kurulun 26.11.2004 gün ve 244 sayılı kararı ile de korunma alanı sınırları belirlenmiştir.

Karen Grigsby Bates is the Los Angeles based correspondent for NPR News. Bates contributed commentaries to All Things Considered for about 10 years before she joined NPR in 2002 as the first correspondent and alternate host for The Tavis Smiley Show. In addition to general reporting and substitute hosting, she cheap China Jerseys increased the show’s coverage of international issues and its cultural coverage, especially in the field of literature and the arts.Most players in the high school level on up until they start using wood, and get into professional baseball, use minus three exclusively because it is a rule for high school and college. So a minus three bat would a thirty two twenty nine, or a thirty three thirty, because it’s three ounces lighter than the length. You may throw those nfl jerseys cheap in. But actually when they are done with the bicep workout they are done. They won’t come in the next day and do an arm day. Because a lot of times that’s what hard gainers do. They feel that they need to constantly work out in order to attain these goals. They made their choice, and the untold sufferings of a nation which would not die was the price exacted by fate for the triumph of revolutionary replica oakleys ideals.Thus even a crime may louis vuitton outlet 2015 become a wholesale nfl jerseys moral agent by the lapse of time and the course of history. Progress leaves its dead by the way, for progress is only a great adventure as Cheap Oakleys its leaders and chiefs know very well in their hearts. “Beyond Compare: Women Photographers On Real Beauty,” a show organized by Dove and Ogilvy Mather, featured work from 67 female photographers including Annie Leibovitz, Tierney Gearon and Peggy Sirota. And it marked the beginning of Dove’s quest to understand how women thought about beauty a conversation that would eventually become the Dove Campaign For Real Beauty.Human primary cells and cell purificationPeripheral blood was obtained from nine SS patients from the Skin Lymphoma Clinic of cheap nfl jerseys the BC Cancer Agency and Department of Dermatology, Mayo Clinic College of Medicine, (Rochester MN, USA); samples of normal adult blood cells were also collected. In all cases, informed consent was obtained, and the procedures used, including the Declaration of Helsinki principles, were approved by the Research Ethics Board of the University of British Columbia (Vancouver) and Mayo Clinic College of Cheap NFL Jerseys Medicine, (Rochester MN, USA). A total of nine patient samples were studied: three patients were diagnosed with atypical SS and six patients with typical SS as described (Table 1). All patients have been screened for human T cell leukemia virus 1 status, and they are negative. Leukemic Sezary cells and normal blood cells were purified by negative selection with monoclonal antibodies directed against granulocytes, B cells, CD8+ and CD7+ T cells by utilizing a Rosette Sep kit (StemCell Technologies, Vancouver, BC, Canada). The purity of cells was verified by FACS using phycoerythrin conjugated anti CD7 antibody and fluorescein isothiocyanate conjugated anti CD4 antibody (Becton Dickinson Immunocytometry Systems, San Jose, CA, USA). Specific primers to detect all AHI 1 isoforms and optimal conditions for the amplification of these gene products and for normalization of the Ct values of the gene of interest to that of GAPDH were described previously.5, 28

Benzer içerik yok tatilgezituru.com.

Etiketler:

Yorum Yaz

Video Galeri