Türkiye Tatil Yerleri

Ahmet Paşa Külliyesi

Afyon Gedik Ahmet Paşa Külliyesi (Afyon) Ahmet Paşa Külliyesi Afyon Ahmet Paşa Külliyesi Tarihi
Gedik Ahmet Paşa Külliyesi (Afyon)Osmanlı döneminde yapılmış en önemli eserlerden biri olan Gedik Ahmet Paşa Külliyesi, cami, medrese ve hamamdan meydana gelmiştir Erken Osmanlı Devri yapılarından bir örnek olan bu külliye Sadrazam Gedik Ahmet Paşanın Anadolu Beylerbeyliği sırasında 1472 yılında yaptırılmıştır

Evliya Çelebi bu yapı topluluğundan şöyle söz etmiştir: Nezih bir burmalı minaresi vardır Boyu 159, eni 80 kademdir 2 kubbe yan yanadır Mihrap ve minber eski sanat tarzında yapılmış ve bu minber Sinop şehrindeki minbere benzer, caminin yan sofaları vardır Hareminde şifalı bir hamamı vardır 70 hücreli medresesi vardır

Osmanlı Erken dönem mimarisinde ters T, yan mekanlı camiler tipinde olan bu caminin orta ekseninde iki kubbe ibadet mekanını oluşturmaktadır Ayrıca doğu ve batı yönlerinde de üçer küçük kubbeli yan mekanlar bulunmaktadır

Caminin kuzey cephesinde altı sütunlu ve beş kubbeli bir son cemaat yeri bulunmaktadır Buradaki sütunlar Klasik Osmanlı mimarisinde olduğu gibi stalaktit başlıklıdır Bu sütun başlıkları birbirlerine kemerlerle caminin beden duvarlarına da demir putrellerle bağlanmıştır Son cemaat yeri ile cami duvarında iki sıralı pencereler yer almıştır Alt sıradaki pencereler dikdörtgen, üst sıradakiler ise sivri kemerlidirler Giriş kapısının iki yanında iki küçük mukarnaslı mihrapçık vardır Caminin giriş kapısı zengin bir portal nişi görünümünde olup, köşeler yarım sütunlarla yuvarlatılmıştır Buradaki yazılar Nakkaş hasan tarafından yazılmıştır İbadet mekanın üzerini on iki kasnağa oturan, peş peşe iki kubbe örtmektedirİbadet mekanının ilk bölümünde sağ ve soldaki üçer küçük kubbeli yan mekanlara açılan kapılar bulunmaktadır

Kıble duvarının ortasında yer alan mihrap beyaz mermerden olup yukarıya doğru kademeli olarak daralmakta ve mukarnaslarla sonuçlanmaktadır Mihrabın sol tarafındaki minber orijinaldir Gri renkli mermerden yapılmış olan taş minberin girişi burmalı iki yarım sütunla sınırlanmış ve kapı üzerine de bir kartuş içerisinde ayet yazılmıştır Merdiven korkulukları oldukça sade ve düzdür Piramidal biçimde başlayan hutbe yeri konik bir külahla sonuçlanmaktadır

Caminin en önemli tarafı zengin ağaç işçiliğidir İki kanatlı kapıları, üstündeki kitabeler, geometrik geçmeler ve kündekâri işçilikle çağının en güzel örneklerinden birini ortaya koymaktadır Ayrıca caminin içerisi zengin kalem işleri ile kaplanmıştır Ancak, bu kalem işleri orijinal olmayıp XXyüzyılda yapılmıştır

Gedik Ahmet Paşa Camisinin minaresinin ayrı bir özelliği vardır Taş kaide üzerinde burmalı ve yivli olarak yapılmış olup, Osmanlı taş işçiliğinin en güzel örnekleri arasındadır Minare caminin kuzeybatı köşesinde, son cemaat yerinin başlangıcında kare bir çıkıntı yapmaktadır ve buradaki bir kapıdan da minareye çıkılır Minare kaidesi kesme taştan, son cemaat yeri saçak hizasına kadar yükselir Burada bir frizle kesildikten sonra yivli olarak gövde başlamaktadır Başlangıçta dik olan bu yivler 1,5 metre sonra sağa doğru kıvrılarak burmalı yivler meydana getirir ve şerefe altında da zikzaklar halinde sona erer Minare gövdesinin yivleri arasına lacivert renkli Kütahya çini parçaları yerleştirilmiştir  Afyon Gedik Ahmet Paşa Külliyesi (Afyon) Afyon Gedik Ahmet Paşa Külliyesi (Afyon)

Massage is seen as a luxuriant indulgence to many, but it is actually a great therapeutic addition to all wellness program ideas. There Wholesale Jerseys are several massage techniques that are beneficial for people on the job. A massage is cheap football jerseys a great stress reliever and can affect the recipient emotionally and physically. Some companies have an in house massage room where various types of massages can be offered. Barring the availability of an in house massage therapy room, the service can be outsourced as part of a wellness program. Check out these benefits of massage.The new pop a shot game we launched for March Madness was played more than 100,000 times with nearly 60% of those plays happening on the mobile app in our restaurant. These results are a testament that fans consider Buffalo Wild Wings a top destination to gather with friends to share the excitement of a big game.I take all reviews from sites like these with a very large grain of salt. Some people just like to complain. And some people lead such charmed lives they don seem to realise that a waiter who didn smile at them is not grounds for a one star review and the promise of never returning.Straatsma Baratas Ray Ban BR, Foos RY. Myelinated retinal nerve fibers. Morphological consequences of myelination in the human retina. Evidence that migratory oligodendro type 2 astrocytes progenitors are kept out of Cheap NFL Jerseys the retina by a barrier. Direct observation of myelination in vivo in the mature human central nervous system. Progression of retinal nerve fiber myelination in childhood. Acquired and progressive retinal nerve fiber layer myelination in an adolescent. Clinical Ophthalmology, 4th edn. Congenital abnormalities of retina. In: Tasman W (ed). Duane’s Ophthalmology, Vol. 3. Myelinated nerve fibres. In: Francois J (ed). Heredity in Ophthalmology. A new syndrome of myelinated nerve fibres, vitreoretinopathy, and skeletal malformations.So I will try once your way, then if it doesn work, I cheap China Jerseys add the in the last few seconds of stirring and cooking after I hit hard crack. Oh, one other thing, not stirring your sugar/honey mixture just cooking it with a lid on can be dangerous and also cause your candy to burn replica oakleys scorched candy is an awful thing to get off a pan. With a combined record of 16 26, the NFC East is a struggling division. Whilst a wild card spot is unachieveable, each East team is able to take comfort in the fact that they are as bad as each other. With this division, the team with the fewest losses rather than the most wins is Cheap Football Jerseys likely to make the playoffs.

Benzer içerik yok tatilgezituru.com.

Etiketler:

Yorum Yaz

Video Galeri