Türkiye Tatil Yerleri

Anavarza

Anavarza antik kent  Anavarza Tarihi Adana Anavarza Anavarza Tarihi eserleri
Anavarza Kilikya bölgesinde bulunan antik bir kenttir.

Kentin Roma İmparatorluk Devri öncesi tarihi hakkında hemen hemen hiçbir bilgi yoktur. M.Ö. 19 yılında İmparator Augustus tarafından ziyaret edilen kent “Anazarbus yanındaki Caesarea” diye anılmaya başlamıştır. Anazarbus veya Anabarzus adının esasen kente hakim olan ve Çukurova düzlüğünün en çarpıcı fiziki oluşumlarından biri olan 200 metre yüksekliğindeki kaya kütlesine ait olduğu ve belki Eski Farsça Na-barza (“Yenilmez”) adından tahrif edildiği düşünülebilir.

Anavarza Roma İmparatorluk Devrinin ilk iki yüzyılı boyunca büyük bir varlık göstermemiş, Kilikya başkenti Tarsus’un gölgesinde kalmıştır. Tarsus günümüze kadar yaşayabilmiştir ama bunun karşılığında tarihi anıtlarının büyük bir bölümünü kaybetmiştir. Roma imparatorlarından Septimius Severus’un, Pescennius Niger ile yaptığı iktidar savaşı sırasında, Severus’un tarafını tutan kent, onun Niger’i 194 yılında İsos’ta yenerek imparatorluğun tek hakimi olmasından sonra ödüllendirilmiş, tarihinin en parlak dönemini yaşamaya başlamıştır. M.S. 204-205 yıllarında Kilikya, İsauria ve Likaonia eyaletlerinin metropolisi olmuştur.

M.S. 260 yılında diğer Kilikya kentleri gibi Anavarza da Sasani Kralı Şapur tarafından fethedilmiştir. M.S. 4. yüzyıl’da İsaurialı Balbinos tarafından tahrip edilmiş olan Anavarza, İmparator II. Theodosius zamanında M.S. 408 yılında kurulan Cilicia secunda’nın ve eyaletin başkenti olmuştur.

525 yılındaki büyük depremden zarar gören kent İmparator İustinianus tarafından onartılarak İustiniopolis adıyla onurlandırılmıştır. Ancak 561 yılında ikinci kez deprem felaketine ve bunu hemen izleyen büyük bir veba salgınına uğramıştır. İslam İmparatorluğunun zuhurundan sonra Arap ve Rum devletleri arasındaki sınır bölgesinde kalan kent sürekli akın ve savaşlarla tahrip edilmiş ve nüfusunun büyük bir bölümünü kaybetmiştir.

Kilikya Krallığı ve Kozanoğlu Beyliği

11. yüzyıl ortalarında kent, Bizans Devleti’nin Kars bölgesinde yeni fethettiği Ermeni topraklarından göç ettirilen Ermenilerle iskân edilmiştir.

Malazgirt Savaşından sonra Anadolu’da merkezi otoritenin iflası üzerine, Kars’ın son Ermeni kralının oğlu veya torunu olduğu iddia edilen Rupen adlı Ermeni askeri şefi 1080 yılı dolayında Sis (Kozan) ve çevresinde bir dizi Bizans kalesini ele geçirerek beyliğini ilan etmiştir. Rupen sülalesi 1097’den sonra bölgeye gelen Haçlıların ve 1277’den sonra Moğolların desteğiyle bölgede egemenliğini 1375 yılına kadar korumayı başarmıştır. Rupen soyundan gelen II. Levon (1189-1219) Anamur’dan İskenderun Beleni’ne uzanan alanda egemenliğini pekiştirerek 1199 yılında Papa’nın tevdi ettiği “Ermenistan Kralı” tacını giymiştir.

Rupen oğulları döneminde yeniden inşa edilen Anavarza Kalesi, hanedanın (Sis Kalesi ile birlikte) iki ana ikametgâhından biri ve hanedan mensuplarının gömüldüğü mahal olarak önem kazanmıştır. 1950’li yıllara kadar kale içinde görülebilen anıt-mezarlar halen tahrip edilmiş olup yazıtları da kayıptır.

14. yüzyıl’dan itibaren Anavarza yöresinde Varsak ve Avşar Türkmenleri egemen olmuş ve 16. yüzyıl’dan itibaren Kozanoğulları yönetiminde fiilen bağımsız bir Türkmen beyliği Sis ve Anavarza Kalelerinde egemen olmuştur.Halkın hak ve hukukunu yüzyıllarca dış saldırılara karşı korumuşlardır.Osmanlı Devletinin konar-göçer Türkmenleri yerleşik hayata geçirme politikasına karşı çıkmışlardır. Kozanoğlu Beyliği üzerine 1864-1866’da Derviş Paşa kumandasındaki Fırka-yı İslahiye gönderilmiştir.

The ongoing expansion and improvement of our NCM network continue to enhance our competitive positioning, as a portion of the Texas based Santikos Theatres affiliate screens joined us during the first quarter with the remaining screens to be connected during the second quarter. At the end of the Q1, we had nearly 20,400 network screens, an increase of 1.5% versus Q1 of cheap nfl jerseys 2015 and coverage in 187 of the 210 TV DMAs. All of our network screens utilize digital projectors and our FirstLook preshow is delivered to approximately 98% of our network attendance of our digital distribution network.For the record, the Los Angeles Rams wholesale jerseys china were the first to score a touchdown in the early games. Yes, the Rams!8. It was Replica ray bans a Jared Goff TD pass, the first of his career and one of three he would throw in the first half. Every rookie QB should get to face the Saints defense at least once.9. Rinse the jersey thoroughly by emptying the sink and getting rid of the suds. Then put the jersey in running cold water and get all of the detergent out of it. Check your jersey once the soap is out and it is rinsed; it should be clean and it should have a very pleasant and fresh smell.It added an extra element of tragedy to Lomu’s early death and it has brought out the misanthropic worst in some Kiwis.”He earned more money than I Fake ray bans could ever hope to and there are better causes” is a consistent reason for not contributing to the trust set cheap jordans up for Jonah’s kids but you can bet the mortgage most of those sourpusses will not be contributing to, for example, the City Mission to ease record numbers of poor seeking food and presents for kids this Christmas.Jonah’s ‘missing millions’ shouldn’t have been a shock. Mr. RHODEN: Well, yeah but you can’t you’ve got in each of the sports you’ve mentioned, sports that are based, particularly football, on violence. You know, it’s violence. In baseball, you’ve got the brush back pitch throwing at somebody’s head is a routine part of the game, you know, this isn’t war.A middle distance runner or marathoner, however, may wish to ease off the toes a little. Landing more flat footed is better in the long run, literally. The Science of Sport explains that if you kept landing on the balls of your feet while running long distances, you would place huge stresses on the calf and Achilles tendon. Mid foot strikes are less biomechanically extreme, more sustainable over time. Texas Track’s piece on biomechanics explains that the foot’s own anatomy increases its stability Baratas Replicas Ray Ban when landing flatter; cheap nfl jerseys whereas the forefoot is mobile and loose, the mid foot’s bone structure makes it much more stable.
Etiketler: , ,

Yorum Yaz

Video Galeri