Türkiye Tatil Yerleri

Amasya Türbeleri

Amasya Türbeleri Amasya Türbelerinin özellikleri Amasya Türbeler

Halifet Gazi Türbesi (Merkez)

Amasya’nın batısındaki Şamice Mahallesi’nde, Amasya Valilerinden Danişmendli Emir Mücahit el Mübarizüddin Halifet Alp İbn Tûli için 1226’da yaptırılmıştır.

Son yıllarda onarılan türbe, kesme taştan kare plân üzerine sekizgen cepheli kule şeklinde yapılmıştır. Kümbet, kare planındaki bir kaide üzerinde, sekizgen bir plan biçiminde yükselir. Çatısı da sekizgendir. Diğer Selçuklu mezar anıtlarında olduğu gibi, burada da kümbete bir kaç basamaklı bir merdivenle çıkılır. Sekizgen odanın üstü bir kubbe ile örtülüdür. Odanın doğusundaki merdivenle, beşik tonozlu kare planlı mahzene inilir.

Türbe içerisinde 0,90 x 2.15 m. ölçüsünde mermer bir sanduka vardır. Sandukanın güneye bakan yönüne de kıvrık boynuzlu birer koş başı yerleştirilmiştir. Ayrıca bu iki koç figürü arasına, defne yapraklarından yapılmış bir girlandı taşıyan üç adet erkek figürü ile iki kanatlı melek başı görülmektedir. Bu figürlerin Antik Çağlardan alındığı sanılmaktadır. Büyük olasılıkla Halifed Gazi’nin bu motifleri beğenerek burada kullandığı sanılmaktadır.

Torumtay Türbesi (Merkez)

Gök Medrese karşısında, Gıyaseddin II. Keyhüsrev zamanında Amasya valiliği yapmış olan Seyfeddin Torumtay tarafından, 1279 yılında kendisi için inşa ettirilmiştir. Türbe içinde Seyfettin Torumtay’ın kendisi ve ailesi gömülüdür.

Selçuklu mezar mimarisinin eyvan tipli türbelerinden olup, dikdörtgen planlı türbeye, kuzey doğu kenarına yakın bir yerindeki merdivenle çıkılır. Her cephesinde birer penceresi bulunan türbe, içten beşik tonozla örtülüdür. Üstünün konik bir çatıyla kaplı olduğu bilinmektedir. Tamamen kesme taştan yapılmış olan türbenin güney cephesinde palmet ve rûmilerden oluşan panolar yer almaktadır. Böylece Selçuklu mimarisinde görülen cephe süslemeleri, yapıya hareket getirmek amacıyla burada da tekrarlanmıştır.

Bu türbe diğer Selçuklu türbeleri gibi, iki katlıdır. Alt kat ölünün gömüldüğü mahzen olup, buraya içeriden bir merdivenle inilir. Aynı zamanda bu merdivenle çatıya da ulaşılmaktadır. İkinci kattaki beşik tonozlu sahanda sandukalar bulunmaktadır.

Şirvani Türbesi (Merkez)

Amasya’da Şamlar Mezarlığı’nın üst tarafında yer alır. Türbenin batısı, mescide ayrılmış olup, her ikisinin üzerinde de birer kubbesi vardır.

Bu türbeyi Sadrazam Şirvanizade Mehmed Rüştü Paşa 1869’da yaptırmış, 1873’te de vakıflarını düzenlemiştir.

Türbe içerisinde Mehmet Rüştü Paşa’nın babası es Şeyh İsmail Seraceddini Şirvani, kardeşi eski İstanbul Kadısı es Seyyid Ahmed Hulusi Efendi ile eniştesi El Hac İsa Ruhi Efendi gömülüdür.

Aşağı Piriler Türbesi (Merkez)

Aşağı Piriler Türbesi, Amasya’da Çilehane camisi’nin giriş kapısının solunda buradaki dergâhın da batısındadır. Türbeyi Cami ile birlikte 1413’de Yakup Paşa yaptırmıştır. Kare planlı, üzeri kubbe ile örtülü tek sandukalı bir türbedir.

So to take off your drive side, which is the side with the chain rings it is going to be normal threading so you are going to turning left or counterclockwise and once you kind of work it loose cheap ray bans you don’t even really need the tool anymore you can just do it by hand and then the other side, which is the non drive side this is one that is opposite threading. American success could be significant in football politics too. Had Qatar not won the bidding to host the 2022 World Cup it would probably have gone to the United States. The 1994 tournament, despite taking place in a country which at the time was not interested in soccer, attracted higher average and cumulative World Cup crowds than any before or since. A 2022 finals, in a country that had switched on to soccer, will garner Fifa a fortune even by its standards, and get the governing body out of a never ending scandal. There is a lot at stake in Salvador discount football jerseys tonight.4). Then, the microscope configuration was switched to record the spectral transmission of light in the retina (Fig. 3a). Images of transmitted light were recorded at optical sections of 5m thickness spanning a total of 150m, corresponding to the average length of Mller cells, from distal to proximal ends. We could clearly identify distinct light guiding tubes across most of the retinal depth (Fig. If Comcast and Time Warner Cable is round one, AT and DirecTV might be round two. The Wall Street Journal reported on cheap nfl jerseys Wednesday night that AT (T) has approached DirecTV (DTV), the largest satellite TV distributor in the United States, about a possible acquisition. The Los Angeles Times reported that “exploratory talks” are underway.This has long considered just one of those mysteries of the brain, but researchers have recently done studies that found that your brain basically has a built in sleep mode, like your PC. The “brain farts” weren’t Wholesale NFL Jerseys sudden, random glitches, but planned shut downs. Up to 30 seconds before a mental fart occurred, researchers could see the relaxation centers of the brain lighting up and other sections going dark.Of course, the actual story is much more complicated. Monsanto is one part of a decades long cycle of industrialization in farming and wildly climbing Replica Oakleys cotton demand that’s screwed over millions of poor Cheap nfl jerseys Indian farmers, several hundred thousand of whom have killed themselves. Monsanto’s played a role in those deaths, but statistically, so have you and your love of blue jeans.One of the great arts of being a boxing MC is to remain unflappable. This was epitomised by a doyen of the business, the late Chuck Hull. Announcing the Larry Holmes Muhammad Ali fight at Caesars Palace, he called for silence “while Gladys Knight, of Gladys wholesale nfl jerseys Knight and The Pips, sings our glorious national anthem.” Immediately a shout came from the back of the arena: “Gladys Knight sucks!” “Nevertheless,” intoned Hull. “She will still sing the national anthem.”

Benzer içerik yok tatilgezituru.com.

Yorum Yaz

Video Galeri