Türkiye Tatil Yerleri

Amasya Bimarhanesi Darüşşifası

Amasya Bimarhanesi (Darüşşifası)  Amasya Bimarhanesi Darüşşifası Tarihi

Yakutiye Mahallesi’nde, ana cadde üzerinde bulunan bu yapının medrese olduğu da iddia edilmiştir. Ancak yapıldığından günümüze kadar geçen süre içerisinde Bimarhane olarak tanınmıştır.

Bu yapıyı Anadolu Selçuklularının yıkılmasından sonra Amasya’nın İlhanlı hakimiyeti döneminde, İlhanlı Hükümdarı Olcayto Mehmet Hüdabende ve eşi İlduş (Yıldız) Hatun adına köleleri Amber Bin Abdullah tarafından 1308-1309 yıllarında yaptırılmıştır. Anadolu’da buna benzer örneklere Sultaniye’de, Sivas ve Divriği Darüşşifalarında rastlanmaktadır.

Selçuklu ve Osmanlı döneminde yapılan Darüşşifalar (Bimarhane), diğer sosyal ve tıbbi yapılardan farklıdır. Bunlarda akıl hastalarının müzik ve su sesi ile iyileştirilmesi öncelik kazanmıştır. Amasya Bimarhanesi de bunun bir örneğidir.

Amasyalı bir hekim olan Sabuncuoğlu Şerafeddin bu Darüşşifada 14 yıl hekimlik yapmıştır. Burada “Cerrahiye-i al Haniye” isimli tıbbi minyatürlerle süslü bir kitap yazarak dönemin padişahı Fatih Sultan Mehmet’e sunmuştur.

Bimarhane, revaklı avlusu, iki eyvanı ile Klasik Selçuklu medrese planının bir benzeridir. Amasya Darüşşifası (Bimarhane) dikdörtgen planlı olup, giriş cephesi diğer cephelere göre daha farklı olup, Selçuklu medreselerinde olduğu gibi abidevi görünüşlüdür. Klasik Selçuklu yapılarının tüm özelliklerini taşıyan Darüşşifanın özelliklerinden biri de girişin kilit taşında bağdaş kurmuş bir insan figürünün işlenmiş oluşudur.

Girişin iki yanında pencere nişleri bulunmaktadır. Yuvarlak kemerli girişin üzeri mukarnaslı, sivri kemerli olarak devam eder. İki yanlar üçer şerit halinde geometrik şekillerle bezenmiştir. Buradaki taş oymalar son derece ince yapılmış olup, kıvrık dal, yaprak motifleri portali süsleyen geometrik bezemeyi tamamlamaktadır. Portalin köşelerinde silindirik kulelerle cephe daha belirginleşmiş, ilk kez Sivas’ta görülen palmet ve Rumiler burada da karşımıza çıkmıştır. Darüşşifanın duvarları kesme taşlarla örülmüştür.

Darüşşifa’nın giriş eyvanının iki yanında iki tonozlu bölüm olup, buradan avluya geçilmektedir. Girişin tam karşısında giriş eyvanından daha büyük olan beşik tonozlu dershane eyvanı bulunmaktadır. Yan bölümlerde üçer silindirik sütun ve dört sivri kemerli revakların arkasında beşik tonozlu dikdörtgen hücreler yer almaktadır. Ayrıca dershane eyvanının iki yanındaki beşik tonozlu köşe hücreleri birer kapı ile avluya açılmaktadır.

XIX.yüzyılda Bimarhane önemini yitirmiş, ipekböceği kozacılarının yeri olmuş, sonra da Amasyalı esnaf burayı depo olarak kullanmıştır. Erzincan depreminden sonra (1939) harap olmuş, 1945 yılında dış cephesi, 1992-1997 yıllarında tümü ile restore edilmiştir.

Yapı 1999 yılından sonra Belediye Konservatuarı olarak kullanılmaktadır.

At this age the Dyslexia Institute says you can help your child by keeping up a running commentary on things you are doing to encourage their speech development, naming their toys and getting them to repeat the names back to you, play ‘Simon says’ to develop language and memory and close your eyes and describe to each other what you hear and name those sounds.Of course, there are many more comedic archetypes, such as The Bully, The Sage, The Bigmouth, and The Lovable Loser. These can also be found in sitcoms, albeit on a less prevalent basis. Stand up comedians also use some of these archetypes for their routines, most notably Woody Allen as The Nerd, Roseanne Barr as The Well Meaning Blue Collar Worker, and wholesale jerseys Bill Cosby as The Sage, which he famouslyportrayed as the patriarch of the Huxtable family on the 1980s sitcom The Cosby Show,He called the loss to Miami his most painful as a Bills coach, and the second most painful in his 20 NFL seasons as a coach or assistant. Ryan also second guessed some of the decisions he made during the game, including punting from cheap ray bans his own 41 with a little over four minutes left in overtime. He said he hoped the loss wouldn’t become his defining moment in Buffalo.But for me, cheap nfl jerseys what everybody has to understand and I guess really the people who are playing the game now, people who are playing professional sports right now is that by the time you’ve gotten to the point where people are talking about you on the radio, you’ve already lost. Your public image has already been tarnished. Your reputation’s been hurt. And so you need to do your best you can to stay out of those situations in the first place. And that’s really what came to mind when I was listening to the details of what happened to LT, because if you find yourself in this situation, even if you are innocent of X, Y, Z.As luck would have Wholesale Jerseys it, they thought he was a German spy. As the German’s had taken away the airman’s uniform and identification, there was little he could do to prove he was an American soldier. and so, they prepared to execute him. From prisoner to death row . all in a matter of hours.3. Of the 11 games since 1987 that had point spreads of 20+, the favorite has only covered twice, thoughno underdogs won straight up. The Philadelphia Eagles, 24.5 point dogs to the eventual 16 0 New England Patriots, came closest, leading 28 24 entering the fourth quarter before a Patriots touchdown gave them a 31 28 victory.We’re starting to deal with the attacker to the rear now. Let’s go through it from the beginning. Tsuki, I’m off the line. Tsuki, I’m off the line. I have Yokomen, another Yokomen, and now this is parallel to arms, we’re going to go back here, strike to the eyes. Now I’m simply going to reposition myself, it’s as if I’m just rowing a boat. I want to draw the end of the jogi down as I step, Replica Oakleys and let me turn for the camera’s sake, I end up in this position right here. OK, so I just did Tsuki, I roll over right here, and here we have our Tsuki off the line position again. We had just did that in the very beginning. So let me do it from this angle. I just turn, struck in the eyes, I roll it down, and I’m Tsuki, and off the line. As I’ve said in the beginning, a lot of these motions repeat themselves. Not Replica Oakleys because it makes the form easier, but because they’re very effective motions. They’re very fundamental to what we do. So I have one, two, three, four, five, and here we go. We row it Wholesale China Jerseys over, we’re going to Tsuki, and off the line. That will help us deal with a second attacker, on Jogi one.

Benzer içerik yok tatilgezituru.com.

Etiketler:

Yorum Yaz

Video Galeri