Türkiye Tatil Yerleri

Ağrı Tarihi

Ağrı Tarihi Ağrı ilinin Tarihi kavilmlerin göçüyle başlamaktadır.Türk boyları ağrı dağı eteklerine yerleşmişlerdir.
Orta Asya’dan gelen kavimlerin Anadolu’ya girişleri sırasında Ağrı, bir geçiş oluşturmuş, dolayısıyla bir çok medeniyete sahne olmuştur. Ancak bu medeniyetler Ağrı’yı bir giriş kapısı olarak gördüklerinden burada çok köklü bir uygarlık oluşturamamışlardır. Bölgede egemenlik kurdukları sanılan Hititler’in güçlerini yitirmeleri üzerine, M.Ö.1340-M.Ö.1200 tarihleri arasında Hurriler bölgeye yerleşmişlerdir. Hurriler krallık merkezi olan Urfa’dan uzak olan Ağrı’yı ellerinde tutamamışlardır.

Ağrı Tarihi
En köklü uygarlığı Urartular oluşturmuştur. Urartu’nun Van Gölü’nün kuzey ve kuzeydoğusundaki ülkeler üzerine, Kral İspuini (M.Ö.825-M.Ö.810) döneminde seferler başlamış, Kral Menua(M.Ö.810-M.Ö.786) döneminde bu akınlar daha da ağırlık kazanmıştır. Kuzeye ve kuzeydoğuya giden yollar üzerinde inşa edilen kaleler, buraya yapılan seferlerin önceden planlandığını göstermektedir.

Ağrı Tarihi
Ağrı Dağı’nın yamaçlarında, Karakoyunlu ve Taşburun köylerinin arasında ele geçen bir Urartu yazıtı Kral Menua’nın bu bölgedeki egemenliğinin kesin kanıtıdır. M.Ö.712 yıllarında Kızılırmak boylarına kadar uzanan Kimmerler, Ağrı’da geçici de olsa bir hakimiyet kurmuşlardır. Medler ( M.Ö.708-M.Ö.555 ) Asur Devleti’nin yıkılması ile birlikte bir yayılma ürecine girmiş, bunun sonucu olarakta Ağrı ve çevresini topraklarına katmışlardır. Medler’in yıkılması ile birlikte Persler; Büyük İskender’in Pers Kralı III.Darius’u ( M.Ö.331 ) yenerek Anadolu’yu ele geçirdiği zamana kadar yaklaşık iki yüzyıl kadar bölgede yaşamışlardır. Büyük İskender’in ölümü üzerine oluşan boşluktan faydalanan Ermeniler bölgeyi ele geçirmişlerdir.
Doğu Anadolu’ya gelip yerleşen ilk Türk topluluğu M.Ö.680 yılında bölgeye gelen Sakalardır. Murat Nehri ve Doğubeyazıt çevrelerine kısa sürede yerleşmişlerdir. Daha sonraları Arsaklılar ve Artaksıyaslı Krallığı, Ağrı ve çevresine hakim olmuştur. Bölge, Hz.Osman zamanında islam orduları tarafından fethedilmiştir. 872 yılına değin Abbasilerin kontrolü altında kalan Ağrı, daha sonra Bizans’ın kontrolüne geçmiştir.

Ağrı Tarihi
1071 Malazgirt Savaşı sonrası bölgeye Türk boyları gelmeye başlamıştır. Ağrı, yüzyıla yakın bir süre Sökmenli Devleti’nin sınırları içine girmiştir. 1027-1225 yılları arasında Ani Atabekleri, 1239’da Cengizliler, 1256-1358 yılları arasında İlhanlılar ve Celayirliler Ağrı’da hüküm sürmüşlerdir. İlhanlılar bazen kurultaylarını Ağrı Dağı’nda yapmış, Anadolu ve İran’ı buradan yönetmişlerdir. 1393’de Moğol hakanı Aksak Timur, Ağrı bölgesini ele geçirmiştir.


1405-1468 tarihleri arasında Ağrı, Karakoyunlu toprakları içinde yer almış, Karakoyunlular yıkılınca Ağrı Akkoyunlular’ın egemenliğine geçmiştir. Ağrı, Yavuz Sultan Selim tarafından Çaldıran Savaşı sonrası Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Ağrı Tarihi
Osmanlı döneminde Şorbulak olarak anılan ilin adı, Ermeniler zamanında Karakilise olarak değiştirilmiştir. Kazım Karabekir Paşa zamanında Karakilise ismi değiştirilerek Karaköse diye adlandırılmıştır. Nuh Tufanı ile ilgisinden dolayı Tevrat’ta adı geçen Ararat Dağı ve ülkesinin, Ağrı ve çevresinin olduğu sanılması dolayısıyla Ağrı’ya batılılar tarafından Ararat da denilmektedir. 1834 yılında bucak, 1869 yılında ilçe olan Ağrı, 1927 yılında il merkezi olmuştur. 5165m. yüksekliğiyle Türkiye’nin en büyük dağı olan Ağrı Dağı’ndan dolayı da AĞRI adını almıştır.

Subscribe to USA TODAYAlready a print edition subscriber, but don’t have a login?Activate your digital access.Manage your account settings.”During stoppage in play while on field officials were in the process of administrating penalties, the unaffiliated neurotrauma consultant and team physician requested video from the spotters Cheap NFL Jerseys and reviewed the play,” NFL spokesperson Brian McCarty said in a statement .”They concluded there were no indications of a concussion that would require further evaluation and the removal of the player from the game.”Broncos safety Darian Stewart was flaggedfor apersonal foul penalty on the play, although it was offset by an intentional grounding penalty called on Newton.The NFL and players’ union inthe offseasonjointlyannounced a new rule put in place to penalize teams with fines or loss of draft picks if all the safeguards put in place in recent seasons to protect players from brain injury were notfollowed.”We are reviewing the matter,” union spokesman George Atallah told Tom Pelissero of USA TODAY Sports on Friday morning.USA TODAYBroncos batter Cam Newton, but did helmet hits cross line?Newton was not removed once, not even after getting blasted in the head by Stewarton thatfinal drive.Newton said after the game he was asked questions cheap football jerseys after the game, not during it, about his state.”They asked me questions, but nothing too serious,” Newton said. Two independent wholesale jerseys china neurotrauma consultants one on each sideline are also on watch for an added measure of protection.The website College Grad predicts that demand for public relations professionals will grow faster than average, and that there will be fierce competition for entry level positions. Prime candidates should have a degree in journalism, public relations, advertising or other communications related major with some experience in the field of public relations.Then my woods, I always put to the top of the bag. The reason for this is balance more than cheap football jerseys anything else. Number two is so that I know exactly where my cheap nfl jerseys clubs are in the bag all the time. Replica Oakleys Now, some bags have a little putter holder, which is nice, but I always put my putter in up with my woods at the top so that it doesn’t bang on the irons and get chipped or marred by the irons. This is where schemes come in, and you can get really complex with how the game is actually played. Fake ray bans But basically, it breaks down to whoever blocks the best and runs the best and tackles the best usually wins the game. Basically, everything breaks down to those fundamentals. And as far as time is concerned, the football game is divided into two halves, which are also further divided into quarters.

Benzer içerik yok tatilgezituru.com.

Etiketler: ,

Yorum Yaz

Video Galeri