Türkiye Tatil Yerleri

Ağrı Nuhun Gemisi

Ağrı Nuhun Gemisi Efsanesi  Nuhun Gemisi anlatımı
İlimiz, adını Ağrı dağlarından alır. Bu dağlara “Eğri” dağları da derler. Doğu Anadolu’da, Erzurum – Kars yaylasını Murat havzasın dan ayıran Karasu – Aras dağlarının doğu ucunda, kartal yuvası gibi dimdik iki dağ: Büyük Ağrı, Küçük Ağrı.. Bu iki dağ için çeşitli efsaneler söylenegelmiş, bunlar kutsal kitaplara kadar girmiştir.

      Ağrı dağları asil şöhretini Kutsal kitaplarda geçen Tufan olayın dan almıştır. Şöyle ki: Tek Tanrı’ya inanan ve O’na iman eden Nuh Peygamber zamanında, insanlar doğru yoldan eğri yola sapmış, düzen bozulmuş, Tanrı’ya isyan etmişlerdi. Tanrı, bunları cezalandırmayı kararlaştırdı.  Peygamber Hazret-i Nuh’a bir gemi yapmasını ilahi bir emir olarak bildirdi. Gemi üç yüz adım boyunda, elli adım eninde ve otuz adım yükseklikte olacaktı. Nuh Peygamber gemisini yaparken, herkes onunla alay ediyor, başlarına gelecek felakete bir türlü inanmıyorlardı. Derken geminin yapımı bitti. Nuh Peygamber, ilahi emir gereğince, yer yüzün de bulunan bütün canlılardan, erkek-dişi birer çift gemisine aldı. Yeteri kadar yiyecek yükledi. Sonunda da ailesi ve iman eden bazı yakınlarını yanına alarak gemiye girdi. Oğullarından birisi “Tufan olursa, ben bir dağa sığınırım” diyerek gemiye binmedi. Bu sırada gök delindi. Kırk gün, kırk gece yağmur yağmış, görülmemiş bir tufan, dağları, taşları denizlerle birleştirmişti. Tanrı’nın gazabına uğrayan insanlar yok olmuş, yalnız gemidekiler sağ kalmışlardı. Nuh’un gemisi, yüz elli gün sularda yüzdü, durdu. Yine il bir emirle sular çekilmeğe başladı. Gemi, Ağrı dağlarının Cudi  tepesine oturdu. Nuh Peygamber, pencereyi açarak bir güvercin saldı. Güvercin, konacak yer bulamayarak geri döndü. Yedi gün sonra, güvercini yeniden saldı. Güvercin bu kez ağzında bir zeytin dalıyla gemiye döndü. Sular çekilmişti. Gemisinden çıkarak Ağrı dağlarının eteklerinde bir köy kurdu.

İnsanlar, canlılarla birlikte yeniden çoğaldılar.

Sümerlerin Gılgamış destanlarında da geçen ve bütün dünyaca bili nen bu efsaneyi gerçekleştirmek için bilginler, yıllardan beri, Ağrı dağlarında Nuh’un gemisinin kalıntılarını arayıp durmuşlardır.

‘Tufan efsanesi burada biter ama, Doğu Anadolu’da daha başka söylentiler de vardır. Derler ki, suların çekilmeğe başladığı günlerde, Nuh’un gemisi ansızın, şiddetli bir sarsıntı ile allak – bullak olur. Gemi bir dağın sivri tepesine çarpmıştır. Gemidekiler korkudan:

— Suphanallah…

Derler. Dağın adı “Süphandağı” olur. Gemi, bu tehlikeyi atlattıktan sonra, kuzeye dümen kırar, bir tepeye daha çarpar. Nuh Peygamber:

— Allahü Ekber

Diyerek bu tehlikeyi de savar. Bu dağa da “Allahuekber Dağı” der ler. Derken, bir süre sonra, sular çekilir. Gemi bir büyük dağın sivri tepeleri üzerine oturur. Uğraşır uğraşır, kurtaramazlar. 0 zaman hep bir ağızdan:

— Ne ağır dağ…

Derler. Dağa “Ağır Dağ” adı verilir, bu ad sonradan “Ağrı dağı” olur.

IntroductionRecent research has raised concerns regarding the prevalence of mild traumatic brain injuries (mTBI) and the wholesale nfl jersyes potential for associated long term neurological damage in players of contact sports like American professional football1. It is estimated Cheap china Jerseys based on statistics from the Centers for Disease Control and Prevention that between 1.6 and 3.8 million sports concussions occur annually in the United States alone2. Furthermore, research has demonstrated that American football players can experience hundreds of sub concussive hits during a single season3,4,5,6,7,8. While the long term consequences of repeated mTBI remains unclear, recent investigations indicate that NFL alumni have a heightened risk of developing a host of debilitating disorders9,10. For example, a report commissioned by the National Football League (NFL), showed that retired players between the ages of 30 49 were 20 times more likely, at a rate of 1.9%, to receive a diagnosis of dementia, Alzheimer’s disease (AD), or other memory related impairments11. Over the age of 50, the proportion diagnosed with one of the above rose to 6.1%, compared with only 1.2% In the general population11. Overall, neurodegenerative mortality of NFL alumni is 3 times greater than that of the general population, with AD and amyotrophic lateral sclerosis (ALS) estimated at 4 times as high10. Finally, NFL alumni may be at increased risk of developing chronic traumatic encephalopathy (CTE), a progressive tauopathy that is characterized by behavioural changes, memory impairments and Parkinsonism12,13. In fact, one recent publication reported that under cheap china jerseys post mortem analyses 89% of a jordan sale non random sample of NFL alumni showed evidence of CTE14. Importantly, to date, no reliable method has been established for detecting and tracking the long term consequences of repetitive mTBI in vivo. Consequently, the long term impact of repeated mTBI on brain function remains to be determined.Courtney Conover is a mom of two (ages 1 and 3) and the wife of a former NFL offensive lineman. She has more wholesale china jerseys Legos and NFL memorabilia lying around her home than she knows what to do with. She cheap ray bans blogs at The Brown Girl with Long Hair and over shares on Facebook.You may have heard that Disney is offering refunds on its Baby Einstein line of educational DVDs. This came after a research team led by Frederick Zimmerman and Dr. Dimitri Christakis from the University of Washington showed that babies watching the popular educational Fake Oakleys videos around the age of one learn six to eight less words per hour than children who spent their afternoons putting dirt in their mouths. It’s because, despite what you have been telling yourself for years, virtual interaction is never as good the real thing.

Benzer içerik yok tatilgezituru.com.

Etiketler:

Yorum Yaz

Video Galeri