Türkiye Tatil Yerleri

Adıyaman’nın Tarihçesi

Adıyaman’nın Tarihi  Adıyaman’nın Tarihi  geçmişi Adıyaman’daki Tarihi olaylar Adıyaman millattan önceki olaylar
Adıyaman, tarihin bilinen en eski yerleşim yerlerinden biridir. Adıyaman Palanlı Mağarasında yapılan incelemelerde kent tarihinin M.ö. 40.000 yıllarına kadar uzandığı anlaşılmıştır.

Yine Samsat-Şehremuz Tepe’deki tarihi bulgulardan M.ö. 7.OOO yılına kadar Paleolitik, M.O. 5.000 yıllarına kadar Neolitik, M.Ö. 3.OOO yıllarına kadar Kalkolitik ve M.O. 3.0OO-1.200 yıllan arasında da Tunç Çağı dönemlerinin yaşandığı anlaşılmıştır. Bu dönemde bölge Hititlerle Mitannilar arasında el değiştirmiş ve Hitit Devletinin yıkılmasıyla (M.Ö. 1.200) karanlık bir dönem başlamıştır. M.Ö. 1.2OO’den Frig Devletinin kuruluşu olan M.Ö. 750 yıllan arası dönemle ilgili olarak yazılı kaynağa rastlanmamıştır. Ancak; bu dönemde yöre, Asur etkisine girmeye başladığından, Samsat’ta bulunan Asur etkili mühürler ve Kahta Eskitaş Köyünde bulunan Hitit Hiyeroglifi ile yazılmış kitabeler, Anadolu’daki tarihi silsilenin ilimizde de aynen devam ettiğini, göstermektedir. Bu dönemde Adıyaman ve çevresinde Hitit Devletinin yıkılmasıyla ortaya çıkan Geç Hitit şehir devletlerinden biri olan Kummuh Devleti hüküm sürmüştür.

M.Ü. 9OO-70O yılları arasında yöre Asur etkisinde kalmakla birlikte, Asurlular tam olarak egemen olamazlar. 6. yüzyılın başlarından itibaren yöreye Persler hakim olur ve yöre Satrap’lar (Valiler) eliyle yönetilir. M.O. 334 yılında Makedonya Kralı Büyük iskender’in Anadolu’ya girmesiyle Pers’ler hakimiyetini kaybetmiş ve M.ü. 1. yüzyıla kadar yörede Makedonyalı Selev-kos Sülalesi hüküm sürmüştür. Bu sülalenin gücünün zayıfladığı sıralarda, Kral Mithradetes l Kallinikos Kommagene Krallığının bağımsızlığını ilan etmiştir (M.O. 69).

Başkenti Samosota (Samsat] olan Kommagene Krallığı, egemenliğini MS. 72’ye kadar sürdürmüş, bu tarihte yöre Roma imparatorluğunun eline geçmiş ve Adıyaman Roma imparatorluğunun Syria (Suriye) Eyaletine, 6. Lejyon olarak bağlanmıştır. Roma imparatorluğunun 395 yılında Batı ve Doğu Roma olarak ayrılmasıyla, Adıyaman Doğu Roma imparatorluğuna katılmıştır. 643 yılından itibaren bölgeye İslam akınları başlamakla birlikte İslam hakimiyeti ancak 670 yılında Emevi’lerle kurulabilmiştir. 758 yılında ise, II, Abbasi komutanlarından Mansur Ibni Cavene’nin hakimiyetine girer. 926 yılına kadar Abbasi hakimiyetinde kalan H’de bu tarihte Hamdanüerin egemenliği başlar. 958 yılında yöre yeniden Bizanslıların eline geçer.

1114-1181 yıllan arası yöreye Türk akınları olur. 1204-1298 yılları arasında Samsat ve yöresini Anadolu Selçukluları ele geçirir. 1230 ve 1250 yıllarında Moğol saldırılan yaşanır. 1298’de yöre ve bölge Memlüklerin eline geçer. 1393 yılında Adıyaman bu kez de Timurlenk tarafından yağmalanır.

Büyük bir istikrarsızlığın olduğu Orta çağ boyunca Adıyaman Bizans, Emevi, Abbasi, Anadolu Selçukluları, Dulkadiroğullan arasında el değiştirmiş ve nihayet Yavuz Sultan Selim’in Iran seferi sırasında 1516 yılında Osmanlı topraklarına katılmıştır. Osmanlı topraklarına katılan Adıyaman, başlangıçta merkezi Samsat’ta bulunan bir Sancakla Maraş Beylerbeyliğine bağlıyken, Tanzimat’tan sonra bir kaza olarak Malatya’ya bağlanmıştır.

Cumhuriyetin kuruluşundan 1954 yılına kadar eski idari yapısı korunarak Malatya’ya bağlı kaza konumunda olan Adıyaman 1 Aralık 1954 tarihinde 6418 sayılı Kanunla Malatya’dan ayrılarak müstakil il haline gelmiştir.

So, for instance, if one bro receives a “+1” on the Fake Oakleys “loves beer” characteristic while another bro receives a “+10”, the second bro has a much more refined beer palette while the first bro loves beer, but probably just sticks to Pabst Blue Ribbon and thinks cheap jordans all other beers are stupid. A negative score would indicate a Zima drinker.Elite athletes’ diets can vary greatly, but on the whole, they’ll revolve around nutrient dense foods. A cross country skier, for instance, may start her day with eggs, oatmeal, berries and yogurt, followed by a lunch of beef and vegetable chili, cornbread, and a spinach and avocado salad. Dinner could be chicken, plantains and vegetables, with snacks in between consisting of almonds, fruit, wholesale jerseys string cheese and chocolate milk. women’s hockey team fueled up for the Sochi Winter Olympics with a breakfast of eggs, potatoes, cereals, oats and fruit, followed by bananas, more oatmeal and nut butters, then they rewarded themselves afterward with yogurt, protein shakes and sandwiches. While elite athletes eat healthfully most of the time, sometimes a little junk food is warranted to help maintain a high calorie intake. Speed skater Shani Davis admits to indulging in ice cream and pizza, while hurdler Lolo Jones enjoys bacon cheeseburgers. Snowboarder Kelly Clark drinks chocolate milk to refuel.Suzi Perry and Murray Walker introduce highlights of three classic races from the F1 archives. There’s a chance to relive the final race of the 1996 season in Japan when Damon Hill made F1 history, becoming the first son of an F1 world champion to follow in his father’s footsteps and win the world title.Since I cover college football for the National Football Post and because cheap football jerseys there are 32 first round picks each year in the NFL Draft, I present to you 32 of the best college football players in America who in my opinion will be at the top of many NFL teams’ draft boards next April.The league’s traditional Thanksgiving games are broadcast nationally with networks, typically CBS and FOX, holding exclusive television rights for the game in their respective time slot. Starting Cheap NFL Jerseys in 2007, the league began televising a prime time Thanksgiving night game on the NFL Network, and the league’s Cheap mlb Jerseys over the air broadcast rules also apply for that game.2. Marcus Mariota (TENN). Unlike Winston, Mariota will be competing for the starting QB position in Tennessee and has far inferior weapons at wideout. He will post better running numbers that Winston but will be a longshot to match his passing yards and TDs. Replica Oakleys If I draft Mariota, I do so as my last non kicker selection.

Benzer içerik yok tatilgezituru.com.

Etiketler: , , ,

Yorum Yaz

Video Galeri