Türkiye Tatil Yerleri

Adana İmamoğlu

Adana İmamoğlu ilçesi  İmamoğlu coğrafi durumu İmamoğlu yeryüzü şekilleri İmamoğlu Nufusu İmamoğlu İklimi  Ekonomik Durumu

COĞRAFİ DURUMU
İmamoğlu, Adana iline bağlı, kuzeyinde Kozan, güneyinde Yüreğir ve Ceyhan, doğusunda Ceyhan ve Kozan, batısında ise Aladağ ve Karaisalı ilçeleri olan bir ova ilçesidir. İlçe Çukurova’nın kuzey bölümünde bulunmaktadır. İlçenin kuzey kısımları yer yer tepeliklerden oluşmasına rağmen, geniş bir bölümü ovalarla kaplıdır. İmamoğlu ilçesi Türkiye’nin sayılı ovalarından olan Çukurova’nın kuzey kısmında bulunan İmamoğlu Ovasında kurulmuştur.

İmamoğlu’nun tüm yüzölçümü 424 km2’dir.Bu alanın 347,5 km2‘lik kısmı tarım arazisidir. 347.5 Km2’lik tarım arazisinin 200 km2’lik kısmı tamamen ovadır. Geriye kalan 147,5 Km2’lik kısmı %10 – %15 eğimli ve hafif engebeli arazilerden oluşmaktadır. Engebeli arazileri % 5’lik kısmı ise dağlık sayılabilecek kadar eğimli ve yüksektir.

İmamoğlu ovasını kuzeyde Ulugedik adı verilen Kozan ilçesine ait tepeler çevrelemekle birlikte, güneyde belli coğrafi şekil bulunmamaktadır. İmamoğlu güneyde Ceyhan toprakları batıda Seyhan nehri ve çatalan barajı, doğuda ise tırmıl deresi ile çevrelenmiştir. Ova toprakları killi-tınlı yapıda alüviyel topraklardır. Yer yer su kıyılarında ve nehir yataklarında kumlu yapıda ormanların terk ettiği yerlerde humuslu topraklara rastlamaktadır.

Nufusu
İlçe nüfusunun büyük bir kısmı şehir merkezinde bulunmaktadır. 2000 yılı genel  nüfus sayımına göre ilçe merkez nüfusu 31.502, köy nüfusu 11.859 olmak üzere ilçenin genel nüfusu; 43.361 olarak tespit edilmiş ancak, Türkiye İstatistik Kurumu 2010 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre İlçe merkezi nüfusunun 20.593, köy nüfusunun 9.959 olduğu, toplam nüfusun ise 30.552 olduğu tespit edilmiştir.

Yine TÜİK verilerine göre merkez kadın nüfusunun  10.311, erkek nüfusunun 10.282 olduğu, köy kadın nüfusunun 5.000, erkek nüfusunun 4.959 olduğu tespit edilmiştir.
Ekonomik Durumu
İlçe Ekonomisinin tamamı tarım ve tarımla ilgili alt birimlerden oluşmaktadır.Tarımdaki verimlilik artışı  ve tarımsal potansiyel, ekonominin canlanmasına ve ticaretin artmasına neden olmuştur. Tarımdaki gelişme İlçede buğday, ayçiçeği, mısır  ve pamuk tüccarlarının ortaya çıkmasını, sanayi tesislerinin kurulmasını  sağlamıştır.

İlçemizde;

2 adet yüksek kapasiteli çırçır fabrikası,

l adet un fabrikası ( İmamoğlu Un 15.000 Ton /Yıl ),

1 adet bal paketleme tesisi ( Bal Petek 40 Ton/Yıl)

1 Adet süt mandırası

Bulunmakta olup, bunların dışında çok sayıda un değirmeni, yer fıstığı hasat ve balya makine imalathanesi ve derin kuyu su boruları üretim atölyesi, ayrıca kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında; 1 adet  Zeytinyağı Fabrikası (175.000 TL), 1 adet Mısır Kurutma Tesisi (250.000 TL) ve 1 adet Süt Fabrikası Ek Tesis (250.000 TL) yaptırılmıştır.

İlçemiz Ufacıkören Köyünde pilot olarak 435 dekarda Japon Eriği yetiştiriciliğine başlanmıştır. Ağzıkaraca Köyünde 1.200 dekar Nane, 145 dekar Oğul Otu (Melisa çayı), yine aynı köyde Mersin Balığı Yetiştiriciliği yapılmakta olup, 2 yıla kadar  havyar üretimine geçilecektir. İlçemizde buğday, arpa, 1. ve 2. ürün mısır,  1.ve 2 ürün yer fıstığı, l. ve 2. ürün pamuk, l. ve 2. ürün ayçiçeği, l. ve 2. ürün soya,  patates, alçak tünelde ve açıkta karpuz yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Sulu tarım alanlarında iklim şartlarının elverdiği ölçüde narenciye yetiştiriciliği, endüstriyel bitkiler ve  alçak tünelde karpuz yetiştiriciliği yoğun olarak yapılmaktadır.  İlçe merkez ve köylerinde 9.073 dekar da zeytin, 2.148 da nar, 848 dekar narenciye, 468 dekar Japon eriği,200 dekar bağ, 185 da ceviz, 167 dekar elma, 95 da kayısı, 93 dekar nektarin, 91 dekar şeftali, 90 dekar Trabzon Hurması ve 85 dekar badem bahçesi tesis edilmiştir.

İlçemiz toplam arazi varlığı 424.000 dekardır. Bu arazinin; 347.500 dekarı tarım arazisi, 4.938 dekarı mera arazisi, 68.970 dekarı koruluk ve ormanlık arazi, 2.592 dekarı da tarıma elverişsiz arazidir. Tarıma elverişli arazisinin 62.500 dekarı Çatalan Baraj Gölü, İncedere, Çepelce derelerinden ve derin kuyu su pompaları ile sulanmaktadır. Devlet sulaması mevcut değildir.

İlçemiz Çukurova’nın düz arazisi üzerine kurulmuş olduğundan mera alanımız 4.938 dekardır. 2005 Yılında İlçemiz Alaybeyi köyünde 238 dekar meranın ıslahı gerçekleştirilmiştir.

İlçemizde 9525 büyükbaş, 8800 adet küçükbaş, 110.260 adet kümes hayvanı ve 300 adet de diğer hayvan mevcuttur. 3 köyümüzde 4 adet broiler tavuk üreten işletme mevcut olup 75.000 adet tavuk yetiştirilmektedir.

İlçemizde arıcılık gelişmiş olup 380 aile geçimi arıcılıktan sağlamaktadır. 52.377 arılı kovan mevcudu ile yıllık bal üretimi 1.310.000 kg bal üretilmektedir.

İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ :
İmamoğlu ilçesinde tipik bir Akdeniz iklimi hakimdir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Bitki örtüsü iklime paralel olarak çoğunlukla maki ve çalılıktır.

Only the winless Browns are worse in the AFC. Last week: 1USA TODAYAre Mike Tomlin, oakleys outlet Mike McCarthy at risk of wholesale nfl jerseys growing stale?2. Mike McCoy, San Diego Chargers: He didn’t throw any Replica ray bans of that quartet of fourth quarter picks in Sunday’s loss. And maybe he voted to try to get the Bolts a new San Diego stadium. He inspires confidence by his own behavior, not just his words. Coach Harbaugh is a there/done that leader. As quarterback of the Colts in 1996, he played with a broken nose, turf toe, a severely sprained wrist, tendonitis in his ankle and a bruised heel. When he says he expects selfless contribution, he has credibility. His players know what kind of player HE was. He never asks for anything that he hasn done or isn doing himself.By a women’s group. The goodellmustgo. ABC’s Brian smith leads us off. Brian? Reporter: On a day when fans are packing stadiums like this, it’s off the field that they are off a loss. Today, another NFL star player sidelines. Just before kick off, the panthers deactivating Greg hardy. Convicted of assaulting his girlfriend cheap oakleys in July, a chilling 911 call came from a neighbor. Automotive revenue, our largest advertising category for our television segment increased 2% during the quarter, despite the impact of World Cup related revenues in the prior year period. Driving this category were Volkswagen, Mercedes Benz, Mazda, Honda and Chrysler, Jeep Dodge. We are also pleased to see higher in auto brand such as Acura, BMW, Land Rover and Audi make meaningful contributions to our growth fake oakleys outlet in this category in the quarter.Eat to create a caloric deficit. You need a healthy, balanced diet to support this amount of exercise, so don’t cut protein or complex carbs; instead, reduce the amount of sugar, fat, processed food, alcohol and soda you consume. Eat plenty of fruits and vegetables, whole grains, lean meats and low fat dairy products, and drink lots of water.David R. Mellor, the head groundskeeper at Fenway Park, said in an interview with the “New York Times” that you can create any pattern in your lawn at home simply by pushing the grass in different directions. Pushing the grass away from you creates a reflective surface on the grass, and pushing it toward you creates Replica Oakleys shadows and a darker surface. Start with basic, straight line patterns in your lawn, and with practice and imagination, your lawn can look like the outfield of your favorite baseball team.New technologies in the dyeing process mean that a wide variety of colours, Cheap Oakleys which used to be difficult to find, can now be seen in their abundance. Vibrant red leather sofas and cream leather sofas prove to be a popular choice for customers but the modern black leather sofa still dominates.For a contemporary feel, new, uniformly textured leather sofas are best, offering clean tones without the blemishes and scratches found on unprotected hides.

Benzer içerik yok tatilgezituru.com.

Etiketler: , , ,

Yorum Yaz

Video Galeri