Türkiye Tatil Yerleri

Adana Arkeoloji Müzesi

Adana Arkeoloji Müzesi  Adana Arkeoloji Müze Tarihi Adana Arkeoloji Müzesindeki Eserler Adana’nın Eserleri
Adana Arkeoloji Müzesi Tarihi
Kurulduğu ilk yıllarda, Polis Dairesi’nde hizmet veren Adana Arkeoloji Müzesi, 1928 yılında Taşköprü başındaki günümüzde yıkılmış durumda olan Caferpaşa Camii Medresesi’ne, daha sonra Kuruköprü Rum Kilisesi’ne taşındı. 1935’te müzeye bir Etnografya Salonu eklendi. Müze, 1950 yılında günümüzdeki Etnografya Müzesi Binası’na taşındı. 1966 yılında ise Kültür Parkı’nda yeni bir müze binası yapımına başlandı. Günümüzde 1972’de taşındığı Reşatbey’deki binasına hizmet vermeye başladı. Alyanakzade Halil Kamil Bey ve Ali Rıza Yalman müzenin gelişimine büyük katkıda bulunmuş müze müdürleridir.
Adana Arkeoloji Müzesi Eserleri  Adana Arkeoloji Müzesi’nde, Tarsus-Gözlükule, Mersin-Yümüktepe, Milis, Karatepe, Soğuksutepe vb. höyük ve iskân yerlerinde yapılan arkeolojik kazılarda çıkan eserler ile Adana ve çevresinden derlenen eserler bulunuyor. Bunlar prehistorik (tarih öncesi), Hitit, Asur, Fenike, Frig, Helenistik, Roma ve Bizans devirlerine ait heykel, kitabe, lahit, stel, mimari parçalar gibi taş eserler, pişmiş topraktan yapılmış çanak, çömlek, çeşitli kaplar, silindirik ve magma mühürleri, madeni paralar vediğer arkeolojik buluntulardır. Müzede ayrıca Selçuklu ve Osmanlı devirlerine ait islami eserler ile, giyim kuşama, halk sanatlarına ve elişlerine, yörük çadırlarına ve yörüklerce kullanılan eşyaya ait derlenmiş etnografya malzemesi de yer alır. Müzenin en değerli eserleri lahitlerdir. Bunlar arasında 3843 envanter sayılı lahit, 1958’de Tarsus’ta bulundu ve Adana Arkeoloji Müzesi’ne taşındı. Lahitin uzun yüzlerinden birinde Truva kahramanlarından Hektor’un ölüsünün fidye karşılığında kurtarılışı, sağda Kral Priamos’un Akhilleus’e yalvarışını, solda kralın arabasından inişini, arkada dragonları tasvir eden kabartmalar görülmektedir.

The curse is thought to have most obviously manifested during the 1998 Cup qualifiers when the Roos held a two goal lead over Iran in the final minutes of the game, and looked sure to qualify for the first time in 24 years. However, Iran quickly scored two goals of their own to force a draw, thus knocking the Socceroos out of their sure spot in the tournament and into their usual spot on the sidelines.The delay isn’t much what’s 80 milliseconds between you and your brain? Nothing, right? Well, a group of cheap jerseys Cheap NFL Jerseys neuroscientists disagree. They’ve come up with some freaky time altering experiments to prove that this difference can change your perspective of cause and effect. For example, in one experiment the volunteers were told to press a button that would cause a light to flash, with a short delay. After 10 or so tries, the volunteers were beginning to see the flash immediately after they pressed the button their brains had gotten used to the delay and decided to edit it out. When the scientists removed the delay, the volunteers reported seeing the flash before they pressed the button. Their brains, in trying to reconstruct the events, messed up and switched the order. They were seeing the consequence first and the action second.”You really don’t want to see the wholesale nfl jersyes copies.”This way, you’ll have plenty of time to collect guesses from your friends, family and co workers who may not be attending the baby shower. The baby shower would be the main event for everyone to get their guesses into the pool and the guessing period should end at the conclusion. If that timing doesn’t exactly work for, you’d generally want the guessing period end at least one month before the due date to keep things as fair Fake Oakleys as possible.Now keep in mind that this application is free so you will not be getting anything too fancy. Yeah, not going to happen here folks. But that doesn’t mean this isn’t a solid application. When you are on the 3G network, the scores update quickly after they happen. You have the choice of just seeing the basic score, which is the teams playing, the score and where in the game they are. Or you can tap what game you wish to follow, and you can get stats like scoring summaries, penalties and so on.With the sophomore who attended high school near Atlanta in agony near the Louisville bench, some of his teammates fell to the floor and later wept over the apparent severity replica oakleys of the injury. Ware Cheap NFL Jerseys had attempted to contest a three point attempt from Tyler Thornton of Duke when his leg buckled beneath him. Cheap NFL Jerseys

Benzer içerik yok tatilgezituru.com.

Etiketler: ,

Yorum Yaz

Video Galeri